Carreg Hirfaen Building 1 Carreg Hirfaen Building 2 Carreg Hirfaen Building 3 IMG 8919 DSC 2768 IMG 8936 IMG 8996 IMG 9011 IMG 8344 IMG 8126 IMG 8756 IMG 8470 IMG 7665

Croeso i Ysgol Carreg Hirfaen

Logo Siarter Iaith  Twitter Logo

Ein nod yn Carreg Hirfaen yw darparu addysg o'r ansawdd uchaf i blant a phobl ifanc ein hardal. Gwnawn hyn mewn amgylchedd gyfoes a chyfeillgar trwy ymrwymiad staff sydd yn anelu'n barhaus at sicrhau y Safonau Addysgol  uchaf posib. 
Gweithiwn law yn llaw a'r gymuned i sicrhau cyfleoedd addysgiadol ac allgyrsiol eang ac addas i'n plant a'u datblygu i fod yn ddinasyddion cydwybodol, hyderus, dwyieithog y dyfodol.

"DYFAL DONC A DYR Y GARREG"

Gwefannau Perthnasol