Ein Diwrnod Ysgol

Cyfnod Sylfaen 8.50am - 12:00 1.15pm - 3.20 pm
CA 2 8.50am - 12.15pm    1.15pm - 3.20 pm 

 


Darllen 

Bydd pob disgybl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen yn ystod yr wythnos ac anogwn hwy i ddarllen yn rheolaidd gydag oedolyn adref. Carwn i rieni nodi sylwadau yng Nghofnod Darllen ei plentyn wedi iddynt ddarllen gyda hwy.

Homework

 

Ffrwyth

Gall eich plentyn brynu ffrwyth am 20 ceiniog yn ddyddiol o siop ffrwythau'r ysgol. Gall eich plentyn ddod a ffrwyth gydag ef/hi i'r ysgol pe dymunwch.

Fruit

  

Chwaraeon

Bydd plant y Dosbarth Meithrin / Derbyn (Mrs Jones) yn cael eu gwersi Chwaraeon ar bnawn dydd Mercher. Bydd angen dillad addas ar gyfer chwaraeon ar eich plentyn, sef siorts, crys-t ac esgidiau rhedeg. 

Pe

  

Gwisg Ysgol 

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

Uniform

Oes oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiad am unrhyw agwedd o waith ysgol neu les eich plentyn yna cysylltwch gyda ni.

 

Diolch

Mrs Elin Jones

******

Ein thema y tymor yma yw -

‘Rydw I’n arbennig’

 

Gan edrych ar

ddatblygiad o geni hyd nawr,

Cartrefi,

Teulu a ffrindiau,

Y corff,

Cadw’n iach,

Tebygrwydd a gwahaniaethau,

Teimladau,

Pwy sydd yn fy helpu?

Pwy sydd yn fy helpu adref?

Cadw’n ddiogel ar noson Dan Gwyllt,

Pwy sy’n helpu Sion Corn,

Nadolig

 

Sbri di ri

IMG 3898

Diwrnod Shwt mae sut mae

IMG 3957

Fe ddaeth PC Eleri atom i drafod diogelwch Noson Tân Gwyllt

IMG 3170

Bu Glenda Glendid yn ein helpu i olchi dwylo.

https://www.j2e.com/ysgol-carreg-hirfaen/ElinJ/IMG_0009.m4v/

IMG 0006

Mae Miss Tegs yn ein helpu i groesi'r heol.

P1010723