Letterhead Carreg Hirfaen

Gobeithiwn y byddwch yn gweld yr adran hon o fudd mawr wrth ddeall ein disgwyliadau, gweld sut mae'r ysgol yn cael ei threfnu, a chodi eich ymwybyddiaeth o bolisiau a gweithdrefnau sydd yn dylanwadu ar addysg eich plentyn.

Anelwn at fod yn hyblyg ond credwn hefyd bod trefn, disgwyliadau uchel a chysondeb parhaus yn cynorthwyo disgyblion i deimlo'n ddiogel a chysurus yn yr ysgol.

Ceisiwn ein gorau i gyfathrebu'n effeithiol a chyson gyda'n rhieni a gobeithiwn hefyd y byddwch chwithau rieni yn cyfathrebu gwybodaeth berthnasol a phwysig am eich plentyn yn ol gyda ninnau. 

Gall materion cyfrinachol a sensitif gael eu cyfathrebu gyda'r pennaeth neu athrawes ddosbarth ar unrhyw adeg.