Rhoddir llawer o bwyslais ar weithgareddau allgyrsiol yn Ysgol Carreg Hirfaen.

Anogir y plant o flwyddyn 2 i fyny i ymaelodi â mudiad Urdd Gobaith Cymru. Mae gweithgareddau'r Urdd yn cynnwys chwaraeon o bob math, gwaith celf a chrefft, cwisiau ynghyd â gwaith Eisteddfodol fel canu, llefaru a dawnsio.  

Mae'r ysgol yn cystadlu'n gyson mewn cystadlaethau chwaraeon o bob math, ac anogir y plant i fwynhau cymryd rhan yn y gweithgareddau yma.

Cynhelir cyngherddau yn yr ysgol ac yn y gymuned. Gelwir ar y plant yn gyson i berfformio ac i helpu elusennau ac achosion da yn yr ardal. 

Yn Nghyfnod Allweddol 2 caiff y plant gyfle i fynd ar gyrsiau preswyl i Ganolfanfannau Urdd Caerdydd a Llangrannog ac i Pentywyn. Yno maent yn ymgymryd â gweithgareddau awyr agored ynghyd ag astudiaethau natur o bob math.

Dyma restr o'r gweithgareddau amrywiol y bu'r plant ynghlwm â hwy yn ystod y blynyddoedd diwethaf : 

 • Cwis yr Urdd

 • Canu Carolau/ Cyngherddau

 • Eisteddfod yr Urdd

 • Dawnsio Gwerin

 • Drama

 • Mabolgampau

 • Gymnasteg

 • Gwersylla Pabell

 • Caiaco

 • Nofio

 • Beicio Mynydd

 • Cyfeiriannu

 • Mynydda 

 • Her Formiwla 1

 • Gwersyll Pentywyn

 • Gwersyll Llangrannog

 • Gwersyll Caerdydd

 • Cerddorfeydd

 • Rygbi

 • Pêl Droed

 • Pêl Rwyd

 • Côr y Sir

 • Dringo

 • Abseilio