Mae Clwb Brecwast Carreg Hirfaen yn agored i'r holl ddisgyblion yn ystod y tymor ac ar gael i ddisgyblion o 7.50yb tan 8.35yb.

Daw rhieni a'u plant i ddrws cefn Neuadd Coedmor lle cofrestrir eu presenoldeb gan staff y Clwb Brecwast.

Rhoddir brecwast iach i'r plant cyn iddynt gael eu trosglwyddo i'w dosbarthiadau am 8.30am.

Clwb Becwast

Bwydlen Brecwast

Dewis o rawnfwyd plaen heb siwgr gyda llaeth ffres oer
Tost a ffrwyth ffres
A dewis o ddiod, gan gynnwys naill ai sudd ffrwythau neu llaeth ffres