Urdd Logo Urdd Gobaith Cymru  Urdd Logo 

Anogir y plant o flwyddyn 2 i fyny i ymaelodi â mudiad Urdd Gobaith Cymru.

Mae gweithgareddau'r Urdd yn cynnwys chwaraeon o bob math, gwaith celf a chrefft, cwisiau ynghyd â gwaith Eisteddfod sef canu, llefaru a dawnsio. 

 

Urdd Clock 330

Ar ôl ysgol

Dydd Iau (pob yn ail)
Mis Hydref - Mis Mawrth
3.30 y.h - 4.30 y.h  
Urdd Clock 430