Mae plant yn dechrau yn y Dosbarth Derbyn yn Ysgol Carreg Hirfaen ar ddechrau tymor eu pedwerydd penblwydd. 

Gwneir trefniadau efo'r rhieni i'r plant ymweld a'r ysgol am gyfnodau hanner diwrnod o hyd yn ystod yr hanner tymor cyn y maent i ddechrau yn yr ysgol. 

Cliciwch yma am wybodaeth pellach.