Mae gan yr Ysgol wisg swyddogol y gellir ei phrynu yn yr Ysgol.

Mae crysau chwys, chrysau polo, siaced a "Hoodie" ar gael sydd yn arddangos enw a logo'r ysgol.

Cysylltwch a Mrs Helen Roberts yn y dderbynfa am gymorth.

 Uniform Carreg Hirfaen

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Y wisg ysgol yw:

 

Merched

Crys polo Turquoise

Crys chwys/cardigan Borffor

Sgert/diwnig lwyd

Ffrog haf Gingham (Borffor)

Trowsus Llwyd neu Ddu

Sanau neu tights gwyn/llwyd/du

Esgidiau tywyll

 

Bechgyn

Crys polo Turquoise

Crys chwys Porffor

Trowsus Llwyd neu Ddu

Trowsus byr (haf)

Esgidiau tywyll

 

Mae gofyn i'r plant wisgo yn gall a thrwsiadus bob amser. 

 

Addysg Gorfforol

Gwisg PE Merched    Gwisg PE Bechgyn

Ar gyfer gweithgareddau Addysg Gorfforol disgwylir i'r plant wisgo crys-t gwyn a throwsus byr glas tywyll neu ddu.

Mae "Hoodies" du Ysgol ar gael ar gyfer gweithgareddau allanol misoedd y Gaeaf.