Llywodraethwyr Ysgol Carreg Hirfaen 

2019-2020

Aelodau'r Corff Llywodraethol

Cadeirydd  

Mr Dyfed Evans

Is-gadeiryddes
Mrs Georgina Cornock Evans

Cynrychiolwyr y Gymuned
Mr Graham Hope
Mrs Christina Lloyd
Mr Eric Williams
Mr Dyfed Evans

Cynrychiolwyr Rhieni
Mrs Jane Cuisine
Mrs Georgina Cornock Evans
Mr Deiniol Williams
Mrs Sian Davies

Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol
Cynghorydd Eirwyn Williams
Mr Dylan Jones

Cynrychiolydd Athrawon
Mrs Fiona Jones

Cynrychiolydd Staff Ategol
Mrs Julia Davies

Pennaeth
Mr Aled Jones Evans