Llywodraethwyr Ysgol Carreg Hirfaen 

2017-2018

Aelodau'r Corff Llywodraethol

Cadeirydd  

Mr Dyfed Evans

Is-gadeiryddes
Mrs Georgina Cornock Evans

Cynrychiolwyr y Gymuned
Mr Graham Hope
Mrs Rose Jones
Mr Eric Williams
Mrs Ann Herbert

Cynrychiolwyr Rhieni
Mr Dyfed Evans
Mrs Georgina Cornock Evans
Mr Deiniol Williams
Mrs Sian Davies

Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol
Cynghorydd Eirwyn Williams
Cynghorydd Ieuan Davies

Cynrychiolydd Athrawon
Mrs Fiona Jones

Cynrychiolydd Staff Ategol
Mrs Julia Davies

Pennaeth
Mr Aled Jones Evans