Polisiau Ysgol cyffredinol ar gyfer Ysgol Carreg Hirfaen

I agor cliciwch ar y polisi:

Polisi Ailgylchu

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisi Diogelu

Polisi Cwricwlwm

Polisi Diogelu Data

Polisi Cydraddoldeb

Polisi Gwrth Fwlio

Polisi Addysg Rhyw

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol

Polisi Disgyblaeth, Ymddygiad a Chwyn 

Polisi Rheoli Perfformiad

Polisi Tal

Polisi Cwynion 

Polisi Mynediad

Polisi Codi Tal

Polisi Cefnogi Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd