Am £2.50 y dydd yn unig, bydd eich plentyn yn cael prif bryd dau gwrs sy'n cynnwys dewis llysieuol a phwdin. Hefyd mae ffrwythau ffres a dŵr yfed ar gael ym mhob ysgol.

Mae ein bwydlenni yn dilyn trefn rota 3 wythnos, sy'n cael ei newid ddwywaith y flwyddyn, sef ym mis Mai a mis Hydref, er mwyn caniatáu ar gyfer amrywiant tymhorol. 

Rhaid talu am y Prydiau Ysgol ymlaen llaw trwy App ParentPay.  

Os ydych yn byw ar aelwyd incwm isel, mae'n bosibl eich bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Gallwch gael mwy o wybodaeth am hyn a chael gwybod a ydych chi'n gymwys i brydiau ysgol am ddim trwy ddilyn y ddolen isod. Gallwch ddefnyddio'r ddolen hefyd i wneud cais ar-lein.

Cliciwch yma am y fwydlen ysgol.