Screen Shot 2017 07 07 At 12503 PM

 

Efallai y bydd eich plant yn gallu cael cludiant am ddim i'r ysgol, yn dibynnu ar ba mor bell y maent yn byw o’r ysgol ac unrhyw anghenion ychwanegol sydd ganddynt.

Mae pob plentyn o oed cymwys yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol os yw’n byw yn Sir Gaerfyrddin ac yn mynd i’w ysgol ddynodedig neu agosaf. Hefyd mae’n rhaid ei fod yn byw o leiaf:

  • 2 filltir o'r ysgol os yw yn yr ysgol gynradd
  • 3 milltir o'r ysgol os yw yn yr ysgol uwchradd

Gweler ein polisi llawn ar ddarparu cludiant ysgol neu i gael mwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cyfrifoldeb rhieni yw trefnu a thalu am gludo disgyblion i’r ysgol os nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim.