Yn ystod y flwyddyn ysgol bydd yr holl ddisgyblion yn mwynhau nifer o ymweliadau addysgiadol sydd yn berthnasol ac yn cefnogi eu gwaith cwricwlaidd.

Gwahoddir ymwelwyr hefyd i mewn i'r ysgol i rannu eu profiadau gyda'r disgyblion.

Awn a disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yr ysgol ar ymweliadau i ganolfannau preswyl fel Gwersyll Urdd Llangrannog, Caerdydd a Phentywyn.

 Cyfeiriannu ar Fynyddoedd Cambria

IMG 8936

IMG 8929

 Gwersyll yr Urdd - Caerdydd

IMG 7700 

IMG 7703

IMG 7732

 

Canolfan Anturio Pentywyn

IMG 0383  IMG 6753

IMG 6740   IMG 6691

IMG 6779

 

Gwersyll yr Urdd - Llangrannog