Dyma ran o'n gwefan lle y byddwn yn rhannu y newyddion diweddaraf gyda'n rhieni, gan gynnwys dathlu llwyddiant disgyblion a gwybodaeth am ddigwyddiadau ysgol.

Dyma'r cyswllt i ddathliad Nadolig disgyblion Carreg Hirfaen: Here is the link to Carreg Hirfaen's Christmas celebration video: https://youtu.be/q01ofUoGPsI …

17/07/20 Annwyl riant / warcheidwad, Yn gyntaf, carwn ddiolch i'r gymuned ysgol gyfan am y ffordd y maent wedi cyd-dynnu a chydweithio dros y cyfnod hwn. Yn…

19/06/20 BWLETIN GWYBODAETH   Sesiynau “Ailgydio, dal i fyny a pharatoi”- gwybodaeth ysgol Annwyl Rieni, Rydym yn gobeithio eich bod i gyd yn ddiogel ac yn iach…

CORONA VIRUS (COVID-19) Cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru - Public Health Wales advice Rydym yn sylweddoli bod pryder ynghylch y Coronafeirws Newydd (COVID-19).…

Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi - 2020  Byddwn yn cynnal yr Eisteddfod eleni yn Neuadd Coedmor ar ddydd Gwener, Chwefror yr 28ain, 2020. Bydd yn dechrau am 9am. Byd…

Mae disgyblion hynaf Ysgol Carreg Hirfaen wedi eu gwahodd i gymryd rhan mewn prosiect peirianneg cyffrous iawn. Bydd timau o blant o wyth ysgol gynradd y Sir yn…

Trefniadau Eira / Snow Arrangements Annwyl Riant / Gwarchodwr, Gyda'r rhagolygon am eira mawr dydd Iau yma carwn rannu gwybodaeth gyda chi am ein trefniadau os …

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Carreg Hirfaen am eu llwyddiant yn adran gelf Eisteddfod Pumsaint yn ddiweddar, ac yn arbennig i Lilly Mae am ennill y wobr…

Showing news items from 1 to 10 of 27. Showing page 1 of 3. Results pages: