Dyma ran o'n gwefan lle y byddwn yn rhannu y newyddion diweddaraf gyda'n rhieni, gan gynnwys dathlu llwyddiant disgyblion a gwybodaeth am ddigwyddiadau ysgol.

Ar ol nifer o flynyddoedd yn o orffen yn ail a thrydydd daeth Tim Nofio Cyfnewid Bechgyn Hyn Carreg Hirfaen i'r brig yng Ngala Nofio Ceredigion yn ddiweddar. Yn…

Plant Mewn Angen Cafwyd ddiwrnod llwyddiannus unwaith eto eleni ar gyfer Plant Mewn Angen. Roedd y plant yn edrych yn arbennig yn eu dillad lliwgar a threfnwyd …

Diolch am eich cyfraniadau bwyd at Gartref Henoed Hafan Deg a Banc Bwyd Llambed. Dyma aelodau'r Cyngor Ysgol yn barod i ddosbarthu'r hamperi.

Diolch yn fawr i chi am gefnogi'r Apel Bocs Esgidiau unwaith eto eleni. Dyma'r bocsys yn barod i ddechrau ar eu taith at rai sy'n llai ffodus na ni.

Dewch i'n Noson Lawnsio ar gyfer gwefan newydd yr Ysgol - Nos Fercher, Tachwedd 22ain.

Showing news items from 11 to 15 of 15. Showing page 2 of 2. Results pages: