Dyma ran o'n gwefan lle y byddwn yn rhannu y newyddion diweddaraf gyda'n rhieni, gan gynnwys dathlu llwyddiant disgyblion a gwybodaeth am ddigwyddiadau ysgol.

Llongyfarchiadau mawr i fechgyn Blwyddyn 6 Carreg Hirfaen fu'n cystadlu yng Nghaerdydd ym Mhencampwriaethau Nofio Cymru yn ystod mis Ionawr.  Llwyddodd y bechg…

Showing news items from 21 to 21 of 21. Showing page 3 of 3. Results pages: