Annwyl Riant,

Rydym am sicrhau bod ein prosesau cyfathrebu â chi yn haws, yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

I'r perwyl yma rwy'n falch o ddweud ein bod wedi cyflwyno gwasanaeth app newydd i'r ysgol.

Mae OurSchoolsApp yn app sydd wedi'i bersonoli ar gyfer ein hysgol ac fe fydd yn caniatáu i ni eich diweddaru gyda gwybodaeth, newyddion, digwyddiadau calendr a gwybodaeth gyswllt yr ysgol.

Os oes gennych ffôn smart (Android neu iPhone) gallwch lawrlwytho OurSchoolsApp o Google Play Android neu'r Apple Store AM DDIM. Mae mynediad hefyd ar gael ar dabled ac iPad trwy ddilyn yr un broses lawrlwytho.

Pan fyddwn yn diweddaru OurSchoolsApp gyda gwybodaeth neu newyddion newydd am yr ysgol, caiff neges ei danfon yn awtomatig i'ch dyfais i'ch hysbysu o'r diweddariad hwn. Yna gallwch agor yr hysbysiad a fydd wedyn yn mynd â chi yn uniongyrchol at ein app.

 

'OurSchoolsApp' - Sut mae e'n gweithio? Cliciwch yma.

Sut mae defnyddio'r App?

Os oes gennych ffôn smart (Android neu iPhone) gallwch  lawrlwytho OurSchoolsApp o Google Play Android neu'r Apple Store AM DDIM.

Mae mynediad hefyd ar gael ar dabled ac iPad trwy ddilyn yr un broses lawrlwytho.

Cliciwch ar un o'r dolenni isod, yn ddibynnol ar ba fath o ffôn sydd gennych, i lawrlwytho'r app.

Ar gyfer dyfais Android: http://bit.ly/1Q9dgcb

Ar gyfer dyfais Apple: https://goo.gl/1FQgny Cyfarwyddiadau ar sut i lawrlwytho'r App:

Schoolsapplogo (1)

  1. Gan ddefnyddio'ch dyfais (iPad, iPhone, smartpad, tabled neu ffôn Android), ewch i'r farchnad berthnasol ar gyfer eich cynnyrch (Apple Store neu Google Play).

  2. Chwiliwch am 'OurSchoolsApp' a lawrlwythwch yr app.

  3. Ar ôl ei lawrlwytho, defnyddiwch y bar chwilio yn yr app a nodwch cod post neu enw'r ysgol.

  4. Gwasgwch y botwm chwilio.

  5. Pan welwch enw'r ysgol wedi'i arddangos, dim ond cyffwrdd â'r sgrin sydd rhaid ar enw'r ysgol.

  6. Cadarnhewch eich dewis trwy wasgu 'OK'.

  7. Byddwch yn awr yn cael yr app cywir ar gyfer eich ysgol sy'n cynnwys newyddion, gwybodaeth, digwyddiadau calendr, cysylltiadau ac unrhyw fanylion perthnasol eraill.

Os nad oes gennych ffôn smart, gallwch barhau i weld yr app a'r wybodaeth ar-lein yn www.OurSchoolsApp.com.

Yn gywir

Aled Jones Evans