Ar ol nifer o flynyddoedd yn o orffen yn ail a thrydydd daeth Tim Nofio Cyfnewid Bechgyn Hyn Carreg Hirfaen i'r brig yng Ngala Nofio Ceredigion yn ddiweddar.

Yn dilyn eu llwyddiant yn Aberystwyth bydd y bechgyn yn mynd ymlaen i gystadlu ym Mhencampwriaeth Cymru ym Mhwll Nofio Olympaidd Caerdydd ar ddechrau'r flwyddyn newydd. 

Llongyfarchiadau wrth bawb yn Carreg Hirfaen a phob lwc yng Nghaerdydd.

Tim Nofio Bechgyn