IMG 8925

Fel rhan o'u gwaith am y tymor ymwelodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 a mynyddoedd Ffair Rhos ym mis Gorffennaf gan gyfeiriannu o Lyn Egnant ar draws y tir garw yr holl ffordd i Ystrad Fflur, taith rhyw dair milltir a hanner. 

IMG 8929