Cennin Pedr

Byddwn yn cynnal yr Eisteddfod eleni yn Neuadd Coedmor ar ddydd Gwener, Chwefror yr 22ain, 2019. Bydd yn dechrau am 9am.

Bydd y plant yn cystadlu yn unigol yn y bore ac yn y p’nawn bydd cystadleuthau Offerynnol, Corau a’r Cadeirio.

Bydd angen pecyn bwyd ar y plant ar gyfer cinio.

Bydd Joan – cogyddes yr ysgol yn paratoi Cawl a Bara Brith ar gyfer yr oedolion - mae croeso cynnes i rieni a ffrindiau i brynu’r Cawl am £5 ond mae angen ei archebu ymlaen llaw trwy ddanfon y slip papur isod yn ol i’r ysgol ar ol gwyliau hanner tymor.