Mae disgyblion hynaf Ysgol Carreg Hirfaen wedi eu gwahodd i gymryd rhan mewn prosiect peirianneg cyffrous iawn. Bydd timau o blant o wyth ysgol gynradd y Sir yn cymryd rhan mewn ras ceir, a fydd yn cael ei chynnal yn felodrom Parc Caerfyrddin ym mis Gorffennaf.

Ceir F3

Bydd Tîm Mazda yn cael ei gynrychioli gan Ysgol Gynradd Nantgaredig, Tîm Kia gan Ysgol y Dderwen, Tîm Ford gan Ysgol Teilo Sant, Tîm MG gan Ysgol Llanybydder, Tîm Citroen gan Ysgol Llanllwni, Tîm Volvo gan Ysgol Carreg Hirfaen, Tîm Hyundai gan Ysgol y Bedol, a Thîm Subaru gan Ysgol Peniel.

Bydd disgyblion pob ysgol yn ymchwilio, cynllunio ac adeiladu eu ceir arbennig trwy ddefnyddio'r dechnoleg CADCAM a phrintio 3D diweddaraf. 

Cynllun Car F3

Tyrfa F3

Mewn digwyddiad lansio yng Nghanolfan S4C Yr Egin, cyflwynodd Prifysgol Abertawe argraffydd 3D i bob ysgol sy'n cymryd rhan. Bydd y plant nawr yn dechrau gweithio ar argraffu 3D ac adeiladu eu ceir. Maent eisoes wedi sicrhau nawdd gan werthwyr ceir rhanbarthol ac mae ysgol Carreg Hirfaen yn falch iawn o gael cefnogaeth arwerthwyr ceir Volvo lleol sef Lloyd Motors Aberaeron.

Dyfeisiwyd y prosiect, tan arweiniad Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin, gan Ysgol Gynradd Nantgaredig, a'r nod yw cyflwyno disgyblion i dechnolegau digidol fel argraffu 3D o oed ifanc.

Lansio Her F3

Yn y digwyddiad lansio fe wnaeth Dr Dimitris Pletsas o Brifysgol Abertawe, egluro wrth gannoedd o blant sut i ddefnyddio argraffwyr 3D a ‘thechnoleg gweithgynhyrchu glyfar'. Dywedodd: "Nid yn unig y bydd y Ras Cylch Fformiwla 3D yn hwyl i’r plant sy'n cymryd rhan - bydd hefyd yn addysgol oherwydd byddant yn datblygu sgiliau peirianneg, dylunio, TG, datrys problemau, marchnata a sgiliau tîm”.