Tros fisoedd yr Haf profodd nifer o'n disgyblion lwyddiant mewn amrywiol weithgareddau lleol a chenedlaethol gan gynnwys Sioeau Amaethyddol, Chwaraeon ac Eisteddfodau. Dyma rai o'n disgyblion efo'u gwobrau.

IMG 9830

Sioe Amaethyddol Llanycrwys Agricultural Show -

Adran gwaith llaw / Craft Section

 

IMG 9826

Sioe Frenhinol Cymru - Royal Welsh Show

 

IMG 9831

Eisteddfod Llanbedr Pont Steffan

Adran Gelf / Art Section

 

IMG 9829

Sioeau Amaethyddol - Agricultural Shows

Marchogaeth - Horse Riding

 

IMG 9825

Chwarae Golff - Golf Tournaments

 

IMG 9849

Eisteddfod Llanbedr Pont Steffan

Canu ac Adrodd - Performing