Tim Nofio 2018

Llongyfarchiadau mawr i fechgyn Blwyddyn 6 Carreg Hirfaen fu'n cystadlu yng Nghaerdydd ym Mhencampwriaethau Nofio Cymru yn ystod mis Ionawr. 

Llwyddodd y bechgyn i ennill y 3ydd safle yn eu ras a thorri tua 4 eiliad oddi ar eu hamser yn Ngala Nofio'r Sir yn Aberystwyth. Da iawn bois.