Plant Mewn Angen

Cafwyd ddiwrnod llwyddiannus unwaith eto eleni ar gyfer Plant Mewn Angen. Roedd y plant yn edrych yn arbennig yn eu dillad lliwgar a threfnwyd gemau amrywiol gan y Cyngor Ysgol ac Eco Ysgol. Cynhaliwyd disgo yn y prynhawn a gwerthiant cacennau ar ddiwedd y dydd. Y cyfanswm a godwyd oedd £330.38, diolch yn fawr i chi gyd.

P1010765

P1010763

P1010755