Dewiswyd dau o'n bechgyn blwyddyn 6 i gynrychioli Tim Rygbi Ceredigion am y tymor. Mae Rhun Jones ac Efan Thomas, dau flaenwr, eisioes wedi chwarae i'r Sir yn erbyn Caerfyrddin, Penfro a Dinefwr gan brofi cryn lwyddiant.

Rhun Ac Efan Rygbi

Llongyfarchiadau i'r ddau ohonoch.