Mae gan Carreg Hirfaen PTA cefnogol iawn sydd yn trefnu gweithgareddau cymdeithasol a chodi arian yn rheolaidd. 

Mae'r PTA hefyd yn cyfrannu'n sylweddol tuag at ariannu tripiau ac adnoddau addysgiadol i'r disgyblion. 

Swyddogion 

2017-2018 

Chairperson - Mrs Hayley Evans
Vice Chairperson - Mrs Meinir Evans
Treasurer - Mrs Georgina Kersey
Secretary - Mrs Helen Davies

 

Eleni mae'r PTA wedi trefnu nifer o weithgareddau llwyddiannus gan gynnwys Ffair Haf, Noson Sinema, Cawl a Chan, a chynorthwyo efo'r arlwyo wrth i'r ysgol groesawi nifer o fudiadau lleol i mewn i'r ysgol.