Mae gan Carreg Hirfaen PTA cefnogol iawn sydd yn trefnu gweithgareddau cymdeithasol a chodi arian yn rheolaidd. 

Mae'r PTA hefyd yn cyfrannu'n sylweddol tuag at ariannu tripiau ac adnoddau addysgiadol i'r disgyblion. 

Swyddogion 

2019-2020 

Chairperson - Mrs Hayley Evans
Vice Chairperson - Dawn Ling
Treasurer - Mrs Rosie Arch
Secretary - Mrs Dana Thomas

Eleni eto mae'r PTA wedi trefnu nifer o weithgareddau llwyddiannus gan gynnwys Ffair Haf, Noson Sinema, Cawl a Chan, a chynorthwyo efo'r arlwyo wrth i'r ysgol groesawi nifer o fudiadau lleol i mewn i'r ysgol.

Ar Fawrth y 6ed 2020 trefnir noson o hwyl yma yn yr ysgol er mwyn codi arian tuag at brynu adnoddau i'r disgyblion. 

Yn ystod tymor yr Haf trefnir ein Ffair Haf flynyddol. Ymunwch gyda ni yn yr hwyl gan gyfrannu tuag at y llu gweithgareddau a drefnir gan y Gymdeithas.