Caneuon Eisteddfod 

2019

Eisteddfod Songs

 

Please click on the song title for your child's year group to play the music: 

Meithrin / Nursery - Mi welais Jac y Do

Derbyn / Reception - Tebot Bychan

Blwyddyn 1 / Year 1 - Mawr a Bach

Blwyddyn 2 / Year 2 - Robin Dduog

Blwyddyn 3 / Year 3 - Yr Eliffant

Blwyddyn 4 / Year 4 - Ar lan y mor / Ar lan y mor (TÔN is - e flat major)

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mil Harddach

Blwyddyn 6 / Year 6 - Ar hyd y nos

 

Carwn ddiolch yn fawr i Mrs Alwena Evans am recordio'r gerddoriaeth i'n caniatau ni i osod y caneuon ar ein gwefan a galluogi'r disgyblion i'w hymarfer.