CYHOEDDIR GWYBODAETH AM DREFNIADAU TYWYDD GARW AR Y RHAN YMA O'R WÊ.

************

Y DIWEDDARAF:

Ysgol i ail-agor yfory - School to re-open tomorrow (31/01/19)

Ar hyn o bryd mae'r prif lwybrau i mewn i'r ysgol yn glir a bwriedir agor yr ysgol fel arfer bore yfory. Serch hynny ni fydd mynediad i'r ysgol trwy'r Cae Pentref - defnyddiwch y prif fynedfa yn unig os gwelwch fod yn dda. 
Os gwelir dirywiad mawr yn y tywydd tros nos neu os bernir bod y llwybrau o gwmpas yr ysgol yn rhy beryglus i'w defnyddio yna byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau erbyn 7 o'r gloch bore yfory. Diolch yn fawr.

At the moment the main roadway and paths leading to the school are clear, safe to use and it is our intention to open the school as usual tomorrow morning. Please use the main access route into the school as the path leading from the Community Center will not be in use tomorrow.
If conditions deteriorate overnight and the access paths deemed unsafe for pupil access due to ice then we will notify you of any changes (i.e. closure) by 7am tomorrow morning. Thank you.

 

Ysgol ar Gau heddiw - School Closed today

Dydd Mercher Ionawr 30ain, 2019 - Ysgol ar Gau
Oherwydd y rhew tros nos a chyflwr peryglus yr hewl a’r llwybrau sy'n arwain at yr ysgol gwnaethpwyd y penderfyniad anodd o gau'r ysgol heddiw am resymau Iechyd a Diogelwch . NI FYDD Ysgol Carreg Hirfaen felly ar agor heddiw (30/01/19).
Byddwn yn eich diweddaru yn ystod y 24 awr nesaf gan obeithio agor yfory. 
Ymddiheurwn yn fawr am yr anghyfleustra.

Wednesday January 30th 2019 - School Closed 
Due to the dangerous, icy conditions surrounding the school premises Ysgol Carreg Hirfaen will NOT be open today. 
This decision has not been taken lightly and is purely for Health and Safety reasons. 
We hope to re-open the school otomorrow and will provide further updates during the next 24 hours.
Our sincerest apologies for the obvious disruption that this will cause.

 

Am ddiweddariad o sefyllfa Ysgol Carreg Hirfaen  ewch i'r ddolen ganlynol:

School Disruption Information