Pennaeth - Headteacher
Aled Evans - pen@hirfaen.ysgolccc.org.uk

Athrawon - Teachers

Dosbarth Derbyn - Elin Jones - ejones@hirfaen.ysgolccc.org.uk

Blwyddyn 1 - Nia Evans - njames@hirfaen.ysgolccc.org.uk

Blwyddyn 2 - Nelian Williams - nelianwilliams@hirfaen.ysgolccc.org.uk

Blwyddyn 3 - Fiona Jones - fjones@hirfaen.ysgolccc.org.uk

Blwyddyn 4 - Hayley Griffiths - hagriffiths@ysgolccc.org.uk

Blwyddyn 5 a 6 - Carys Wilkins - cmwilkins@ysgolccc.org.uk

Blwyddyn 1/Blwyddyn 5 a 6 - Ffion Evans - ffionmevans@ysgolccc.org.ukStaff Cynorthwyol - Admin Staff
Helen Roberts - admin@hirfaen.ysgolccc.org.uk
Mererid Morgan -  admin@hirfaen.ysgolccc.org.uk

Cynorthwywyr Dysgu - LSA's
Julia Davies
Helen Davies
June James
Dana Jones
Helen Roberts

Staff y Gegin - Catering Staff
Joan Moss
Gwen Davies

Goruchwylwyr Amser Cinio - Lunchtime Supervisors
Tegwen Williams

Gofalwr - Caretaker
Emyr Thomas

Glanhawyr - Cleaners

Muriel McMullan

Tegwen Williams

Kate Bundock

Gwen Jones